dimarts, 15 de gener de 2013

REVOLUCIONANT CONSCIÈNCIES DESEMBRE 2012
En el programa de desembre parlem de coeducacio per acompanyar la campanya de Nadal. 

Què és la coeducació?
Quin tipus d'educació volem?
Quin pes està tenint en la socializcació diferenciar per raons de gènere?

Ens acompanyen l'Anna Carreras, la Laura i el Bernat de Terrassa.

L'Anna és de l'associació Coeducacció. Treballen per integrar la perspectiva coeducativa en els àmbits educatiu, social i polític. L'associació treballa més a nivell formal oferint projectes d'intervenció educativa adreçats a famílies i professorat. La seva metodogia tracta de fer investigació participativa plantejant estratègies i eines per analitzar la pròpia pràctica per canviar-la i millorar-la.

La Laura es dedica a fer tallers de prevenció de violència de gènere. Tracten amb joves per revaloritzar tots els aspectes tradicionalment associats a les dones per reequilibrar la balança i que cada persona se senti lliure a l'hora d'escollir. Treballen a partir de la metodologia del teatre de l'oprimit.

El Bernat és educador social i ens explicarà la posada en pràctica de la teoria de gènere en el dia a dia treballant amb la reacció-acció de situacions concretes. Una d'aquestes posades en pràctica és la incorporació d'educadors nois en un pis, on conviuen joves amb realitats diverses. Aquests realitzen tasques les quals aquests joves tenen associades al rol femení i que xoquen amb les seves realitats familiars, com el simple fet de parlar en femení (podeu llegir la proposta d'estil de gènere realitzada per Justa Revolta). La seva feina, doncs, és generar aquests canvis.

L'Anna ens fa una breu definició de COEDUCACIÓ explicant que és la pràctica i actitud que situa el benestar de les persones al centre de la vida. Aquesta pràctica implica:

- Reconèixer les desigualtats per raons de gènere que existeixen arreu i que es presenten de diferents maneres.

- Situar la variable de gènere al centre de la realitat social.

- Definir estratègies per contrarestar aquestes desigualtats.

- Eliminar la variable de gènere com a element de la construcció de la identitat i, per tant, les desigualtats.

- Consensuar i dibuixar estratègies per intentar construir un futur el màxim de lliure que intenti no limitar les persones.

Està ben treballada la coeducació a les escoles i centres educatius?

El discurs de la igualtat ha millorat però, pot ser que hagi fet més complexe el procés?

N'hi ha prou amb que l'escola treballi la coeducació? Què passa en la realitat social?

A nivell legislatiu està molt treballada la desigualtat però què passa amb la posada en pràctica de la igualtat per part de tots els agents educatius?

Fins a quin punt els educadors transmeten el discurs de la igualtat? La teoria està molt clara, però es duu a terme una bona pràctica? Realment es plantegen com influeix i condiciona el seu model en els alumnes amb els quals es relaciona? Es dóna importància al treball de la igualtat de gènere dins del currículum?


RECOMANEM:

- La botiga "La ciutat invisible" que tenen molt material per treballar la coeducació.
- La biblioteca Bonnemaisonne i de l'Institut Català de les Dones.
- L'autora de contes Adela Turín.
- Micromachismos.
- Guia de Coeducació en el lleure que es publicarà aviat a la web de l'ESPLAC.
- El llibre El sexe dels àngels.

TIREM AL RIU...

- Els catàlegs de joguines plens de pàgines de color rosa.
- La policia que es va quedar les plantilles del mural contra les joguines sexistes.
- L'empresa IAC 2000, que va ofertar una feina d'administrativa. Una dona hi va anar i li van dir que no els hi interessava perquè les dones tenen la regla, poden tenir fills i no rendeixen tant. La persona que la va atendre també tenia la idea de que les dones no tenen ni idea d'utilitzar el paquet Office.

FELICITEM...

- La pressió social que hi va haver a Suècia que va aconseguir canviar el model del catàleg de la botiga TOY'S'RUS del Nadal de 2012, que plantejava la part de nenes blava, amb pistoles, etc. i la dels nens rosa. No plantejaven un ideal invers de gènere però la iniciativa ajuda a desvetllar l'absurd de les normes de gènere i com vistes a l'inrevès perden el sentit.

- Totes les educadores que treballen per la coeducació per trencar les estereotips de gènere i les persones que promouen joguines que no tenen etiqueta de gènere.

A continuació podeu escoltar el programa sencer:


http://radiotrama.ourproject.org/index.php/2012/12/revolucionant-consciencies-191212/Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada