dimecres, 21 de novembre de 2012

25N LLUITEM CONTRA LA VIOLÈNCIA ESTÈTICA
Des de la seva creació fins a l’actualitat hi ha hagut una reelaboració i una actualització constant dels arquetips femenins: a través de la literatura, la pintura, la religió, el teatre, el cinema… com a estrategia formal per seguir dotant de sentit a l’ordre social patriarcal i al paper que s’assignen en ell a les dones.

D’aquesta manera el cos femení es converteix en un objecte susceptible de ser manipulat. En una societat capitalista, el discurs publicitari és el què ha explotat d’una forma més intensa aquesta tradició iconográfica, difonent imatges de coses femenines per atraure l’atenció sobre els productes i crear desitg entre el públic. Estratègies com l’objectualització, el voyeurisme o l’erotització són uns clars exemples.

Representar a les dones com a objectes és una de les manifestacions del control social que la cultura patriarcal exerceix sobre elles, i sobre tots els recursos i estratègies que posen al servei de la mirada androcéntrica. El cos de les dones es converteix en l’espai d’actuació idòni per establir aquest control i tots els recursos i estratègies es posen al servei de la mirada andocèntrica i heteronormativa.

Existeixen diversos mecanismes, entre els què destaca la publicitat, mitjançant els quals s'agreuja aquesta problemàtica. La publicitat sexista és aquella que utilitza indignament el cos de la dona sense que en moltes ocasions hi hagi una relació directa amb el producte que es vol vendre. La publicitat sexista és violència de gènere ja que mostra la dona com un mer objecte de plaer i, per tant, li atorga una posició d’inferioritat respecte l’home, que fa servir aquest cos com a distracció i gaudi personal. Així, aquesta publicitat promou i perpetua rols discriminatoris.La imposició a la qual ens veiem sotmeses i la forta pressió exercida pels mitjans de comunicació posa a la dona en una situació contradictòria entre allò que és i allò que la forcen a ser. I aquesta pressió estètica i publicitària enforteix cada dia més els estereotips de gènere, consolidant així el rols imposats per la societat que s’associen a cada gènere, el masculí i el femení.

En aquest sentit, “l’operació bikini” és un invent per promoure que les dones aconsegueixin de cara a l’estiu, que és quan més exposen el seu cos, el que la societat i la indústria capitalista consideren que és l’ideal femení. Un ideal difícil d’assolir, ja que fomenta cossos prims, alhora que promou pits enormes i desproporcionats per la majoria d’aquests cossos. Així, per un cantó, s’engega tota la indústria relacionada amb les dietes miracles, amb les cremes, pastilles per aprimar-se, etc.; i per l’altre, quan el cos per si sol ja no es pot transformar fins al nivell que aquests ideals de bellesa consideren òptim, es passa a promoure la manipulació del cos per vies més agressives com pot ser la cirurgia estètica, que de vegades poden arribar a ser tan extremistes com en el cas de les dones Barbie i els homes Kent.

A continuación us deixem enllaçats uns vídeos de publicitat sexista emesos per televisions públiques.


Per tot això, avui diem NO A LA VIOLÈNCIA ESTÈTICA, NO A LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE!!!

Fes visible el 25N del 2012, fes visible el Dia Internacional contra les Violències de Gènere!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada